06.10.2021 | www.eitfood.eu
Земеделските производители – групата с най-високо доверие от европейските потребители в хранителния сектор

Изследване на 20 000 потребители в 18 европейски държави разкрива, че доверието в хранителния сектор се е увеличило през 2020 г., но по-голямата част от потребителите не смятат, че секторът работи в обществен интерес.

Доверието на потребителите в хранителния сектор се е увеличило по време на пандемията COVID-19, може да разкрие нов доклад от водещата европейска инициатива за иновации в храните.

Докладът на EIT Food Trust изследва 19 800 потребители от 18 европейски държави, за да измери доверието в хранителната система и доверието в хранителните продукти. Изследването е проведено от консорциум от общоевропейски академични партньори, включително Университета в Рединг, Европейския съвет за информация за храните (EUFIC), Университетите в Орхус, KU Льовен и Варшавския университет.

Докладът показва, че доверието на потребителите във всички части на хранителния сектор се е увеличило, а заедно с това и доверието, което те имат в хранителните продукти, с общо увеличение между 3% и 8%.

Фермерите имат обществено доверие, но правителствата и производителите изостават

От всички участници в хранителния сектор земеделските стопани са с най-голямо доверие сред обществеността, като две трети (67%) от европейските потребители съобщават, че имат доверие на земеделските производители, в сравнение с едва 13%, които не вярват.

Търговците на дребно са следващата група с най-голямо доверие, като 53% от потребителите изразяват доверието си - ръст от 7% от 2018 г., потенциално свързан с пандемията COVID-19 и благодарността, която някои изпитват към сектора за поддържане на доставките и достъпа до храни.

Доверието както в държавните агенции, така и в производителите на храни обаче изостава, като по-малко от половината потребители във всички държави (съответно 47% и 46%) заявяват, че се доверяват на тези групи. Междувременно над една четвърт от потребителите (29% и 26%) активно се доверяват съответно на държавните органи и производителите.

Потребителските изисквания към здравето и устойчивостта не са изпълнени от индустрията

Що се отнася до доверието в самите хранителни продукти, потребителите вярват, че безопасността на храните като цяло се е подобрила, с 8% увеличение от 2018 г. на тези, които се съгласяват, че храната като цяло е безопасна, до общо 55%. Във Великобритания това нараства до 74%.

По отношение на здравето обаче, въпреки че седем на всеки 10 (71%) твърдят, че избират здравословни варианти пред нездравословни, където могат, по-малко от половината (43%) от европейските потребители смятат, че хранителните продукти като цяло са здравословни. Междувременно само четирима от 10 (40%) имат увереност, че хранителните продукти, които купуват, обикновено са автентични, а не фалшиви или изкуствени.

По същия начин само трима на всеки 10 потребители (30%) са уверени, че хранителните продукти обикновено се произвеждат по устойчив начин (което означава екологични, ресурсно ефективни и етично отговорни), в сравнение с 42%, които ги считат за неустойчиви.

Това е в противоречие с потребителските нагласи, като повече от три четвърти (76%) от европейците съобщават, че изпитват морално задължение да използват екологично чисти продукти, докато шест от 10 (60%) казват, че когато им бъде даден избор, ще купувайте устойчиви стоки - демонстрирайки ясна възможност да съответства на потребителското търсене на по-екологични продукти.

Тагове
Други теми
06/10/2021
Земеделските производители – групата с най-високо доверие …
06/10/2021
Потребители създават иновативни хранителни продукти
06/10/2021
Кръговата икономика и веригата на храните в България