Законодателство

Нови правила и заблуждаващи търговски практики; как се осъществява контролът по хранителната верига и доколко е ефективен

Последно добавени

04/10/2021 | www.efsa.europa.eu
Според  EFSA процесните замърсители в растителните масла и храни представляват потенциална опасност за здравето Замърсителите в растителните масла и мазнините (и храните, които ги съдържат, като бисквити, сладкиши и други) представляват потенциална опасност за здравето на потребителите за …
Прочети
22/02/2021
Стратегията на Европейския институт за иновации и технологии 2021-2027 приета
21/02/2021
Зелен пакт: Комисията приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда
21/02/2021
ЕК предлага намаление на емисиите с 55% до 2030 г.

Още по тема: Законодателство

18/01/2021 | www.eitfood.eu
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС и новата Стратегическа иновационна програма 2021 - 2027 г. Приключиха тристранните преговори в очакване на окончателното одобрение на правните …
Прочети