05.10.2021
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ УЧАСТВА В НОВ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ EIT ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Щастливи сме да съобщим, че Университетът по хранителни технологии – Пловдив е част от  новия проект EntreUnity. EntreUnity е мрежа от амбициозни предприемачески университети, които споделят страст и отговорност за справяне с глобалната продоволствена сигурност, застаряването на населението и изменението на климата чрез образование и обучение на следващото поколение студенти по агро-храна, здравеопазване и зелени технологии в предприемачество и лидерство. Мрежата също допринася за трансфер на знания, ноу-хау и иновационни процеси за компании и публични участници.

Проектът ще получи финансиране от EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education (Инициативата за висши учебни заведения на Европейски институт за иновации и технологии: Изграждане на капацитет за иновации за висшето образование). Тази нова инициатива на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) има за цел да засили предприемаческия и иновационен капацитет на висшите учебни заведения (ВУЗ).

Като част от този проект ще работим заедно със следните партньори:

  • Queen’s University Belfast (Великобритания) – ръководител на проекта
  • Ministry of Foreign Affairs Denmark (Израел)
  • University of Crete (Гърция)
  • University Of Manchester (Великобритания)
  • Aarhus University (Дания)
  • Lancaster University (Великобритания)
  • Royal College of Surgeons in Ireland (Ирландия)
  • University of the West of Scotland (Великобритания)
  • Helix Research and Enterprise (Ирландия)

Съгласно инициативата на EIT за висши училища, проектът ще получи финансиране в размер на 400 000 евро и ще продължи до декември 2021 г., с възможност за удължаване с още 18 месеца.

Очаквайте повече информация за този проект през следващите месеци!

ЗА ИНИЦИАТИВАТА EIT HEI

Инициативата на Европейският институт за иновации и технологии за висшите учебни заведения е ключова цел на EIT като част от новата й стратегия - Програма за стратегически иновации на EIT 2021−2027. Инициативата има за цел да подкрепи висшите учебни заведения с експертен опит и обучение, достъп до иновационната екосистема на EIT и финансиране, което им дава възможност да разработват планове за иновации, допълващи нуждите на отделните висши учебни заведения. Като част от пилотната си фаза инициативата е осигурила финансиране на 23 проекта, като следващата покана за представяне на предложения се очаква към края на 2021 г.

ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва способността на Европа да прави иновации, като предлага решения на належащите глобални предизвикателства и чрез подхранване на предприемачески талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа. EIT е орган на ЕС и неразделна част от Horizon Europe, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Институтът подкрепя динамичните общоевропейски партньорства, общностите за знания и иновации на EIT, сред водещи компании, изследователски лаборатории и университети.

Тагове
Други теми
05/10/2021
Учени от УХТ произведоха бира с плодове, богата на …
05/10/2021
Разнообразието на регионални вина – важна цел на …