04.10.2021 | www.efsa.europa.eu
ПРОЦЕСНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ХРАНИ

Според  EFSA процесните замърсители в растителните масла и храни представляват потенциална опасност за здравето

Замърсителите в растителните масла и мазнините (и храните, които ги съдържат, като бисквити, сладкиши и други) представляват потенциална опасност за здравето на потребителите за младите възрастови групи (бебета, малки деца и деца под 10 години). Съществува и потенциална загриженост за здравето на подрастващите, и по – зрелите възрастови групи поради високи нива на експозиция в диетата им (т.е. тези, които ядат по -големи количества храни, съдържащи глицидилови естери, отколкото средното население). Това е научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) относно рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на 3- и 2-MCPD /3-chloro-2-propanediol/ и техните естери и глицидилови естери в храните.

Потенциални опасения за здравето поради излагане на глицидол

Въз основа на данни от проучвания върху животни, панелът на EFSA за замърсителите в хранителната верига (CONTAM) намери достатъчно научни доказателства, за да заключи, че глицидолът (който се отделя от глицидилови естери след консумация) е генотоксичен (т.е. може да увреди ДНК) и канцерогенен. Проучванията при плъхове показват, че глицидолът е токсичен за мозъка. Естерите на глицидиловите мастни киселини (GE) се образуват от диглицеридите или моноглицеридите, присъстващи естествено във всички растителни масла при нагряване до температури> 200ºC, напр. при рафинирането. Следователно те се намират и в храни, които съдържат рафинирани масла и мазнини. Това включва растителните мазнини и маслата, бисквитки, сладкиши и сладкиши, мляко за кърмачета, маргарин, пържено или печено месо и някои шоколадови (или подобни) глазури.

Основната причина за Потенциалната здравна загриженост за младото население от излагане на 2 и 3-MCPD и неговите естери 2- и 3-MCPD е използването на палмови мазнини и палмови масла, но също и растителни масла, маргарини и някои преработени храни (например сладкиши и сладкиши). Естерите на MCPD се образуват по време на преработката, необходима за направата на масла и мазнини, подходящи за използване в производството на храни, при  рафинирането, защото там се използват високи температури.

Въз основа на наличните доказателства от проучвания върху животни, които показват бъбречна токсичност, панелът CONTAM е намалил допустимия дневен прием (TDI) на 3-MCPD и неговите естери на мастни киселини до 0,8 μg на кг телесно тегло (т.т.) на ден. TDI е приблизителното количество, което може да се консумира ежедневно през целия живот, без да е вредно за здравето.

EFSA оцени 7 175 източника на 3-MCPD, 2-MCPD и глицидол от хранителни продукти в Европа.

Повече от половината данни са свързани с нивата на замърсителите в мазнините и маслата; изследвани са и групи храни, в които се очаква присъствието на тези вещества (напр. соев сос, хидролизиран растителен протеин, бисквити, картофени чипове, сладкиши, пържено или печено месо). Данните от 23 европейски страни, показват, че най -младите възрастови групи (бебета, малки деца и по -големи деца на възраст под 10 години) са с най -висока хранителна експозиция на замърсители от процеса.

Основните източници на тези вещества за кърмачетата са хранителните групи „храни за кърмачета и последващи храни“, „растителни мазнини и масла“ и „бисквитки“. Малките деца са изложени основно на MCPD и глицидол от „растителни мазнини и масла,„ бисквитки “и„ сладкиши и сладкиши “. За по -големите деца (от 3 до 10 години) най -големият източник на експозиция е от „сладкиши и сладкиши“, „маргарин и други подобни“ и „бисквитки“. Подрастващите, възрастните и възрастните групи показват, че имат основен източник на прием на „маргарин и подобни“ и „сладкиши и сладкиши“.

Тагове
Други теми
21/02/2021
Обучават бизнеса как да гарантира безопасността на …