05.10.2021 | www.interregeurope.eu/ Project FoodChains 4 EU
По-умна и зелена търговия на дребно

„Greener Retailing“ е проект, ръководен от Метрополитън университет в Манчестър, Великобритания и пивоварната „Робинсън“ в подкрепа на екологични действия в наети и отдадени заведения.

Пивоварната "Робинсън" и Центърът за предприемачество към Университетското бизнес училище в Манчестър си сътрудничат по този проект, за да се справят с проблема с хранителните отпадъци при търговията на дребно в Голям Манчестър.

Според техните изследвания във Великобритания има над 50 000 питейни заведения, които генерират приблизително 873 800 тона отпадъци всяка година. От тези отпадъци приблизително 173 000 тона са загубени храни, което струва 357 милиона британски лири годишно.

Основната цел на проекта е да повлияе на устойчивото поведение както на пивоварната, така и на нейните заведения, които ползват помещения под наем от пивоварната, но работят като независим бизнес (или микробизнес, или МСП).

Фокусът на проекта е да насърчи по-добра ефективност на ресурсите по отношение на енергията, опаковките и хранителните отпадъци с цел да направи бизнеса по-конкурентоспособен и по-устойчив. Това е постигнато с помощта на университетски изследователи, работещи в тясно сътрудничество с пивоварната, с цел да разберат настоящото състояние на екологичната грамотност и да разработят инструменти и насоки при прилагането на поведенчески промени.

Констатациите са отразени в Ръководството за по-зелени търговци на дребно, което съдържа информация за намаляване на отпадъците от храни и напитки, подобряване на енергийната и водната ефективност и изхвърлянето на отпадъци. Участващите заведения са имали увеличение на печалбите, като една от тях (Swan Inn) отчита увеличена печалба от храна от 63% на 76% в резултат на участието в проекта.

Това е добър пример за партньорство в академичните среди, което е ключов приоритет за Interreg. Той не само комбинира академичен опит с търговски опит и контакти, но също така се възползва от взаимоотношенията в веригата на доставки в хранителния сектор, за да насърчи обхвата и въздействието на проекта. Този модел има силни обещания като начин за ангажиране с голям брой МСП в хранителния сектор, които обикновено имат ограничения във времето и ресурсите и управляват бизнес модел, който не е съсредоточен върху устойчивостта.

Тагове
Други теми
05/10/2021
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ УЧАСТВА В …
05/10/2021
Проектът REAL JUNK FOOD на Кафе Манчестър
04/10/2021
Добра практика: Dutch Edamame - соеви зърна за консумация …