Партньори

Комуникационният борд по храните установява тесни връзки с други заинтересовани страни в Европейското пространство, стимулирайки сътрудничеството между институциите в областта на храните

Академични

Сътрудничество с представители на университети  и научни центрове, посветени на образованието, приложните и научни изследвания и иновациите в областта на храните

Aeres
Вагенинген, Холандия
https://www.aeres.eu/

Университетът за приложни науки Aeres осигурява образование, приложни изследвания и иновации, както и учебни дейности за физически лица и бизнес

Университет по хранителни технологии
Пловдив, България
https://uft-plovdiv.bg/

Aкадемичният център е уникален на Балканите, посветен на образованието, научните изследвания в областта на храните, като тясно си сътрудничи с хранителния сектор

Католически университет на Светото сърце
Милано, Италия
https://piacenza.unicatt.it/

UCSC е акредитиран сред най-престижните европейски и световни университети, известени с добре структурираната си и мултидисциплинарна образователна програма, базирана на интензивни методи на обучение, силна връзка с работодателите и международния си обмен.

Метрополитен университет Манчестър
Манчестър, Великобритания
https://www2.mmu.ac.uk/

Manchester Metropolitan University е един от най-големите университети във Великобритания с над 36 000 студенти и редица световно признати изследователски групи

Административни

Сътрудничество с административни центрове, браншови и неправителствени организации за икономическо развитие и насърчаване на иновациите в хранително-вкусовия сектор.

Провиндия Флеволанд
Флеволанд, Финландия
https://www.flevoland.nl/wie-zijn-we

Като регионално правителство, провинция Флеволанд е отговорна за икономическото развитие, включително за насърчаването на иновациите в хранително-вкусовия сектор.

Фондация „Евро-перспективи”
София, България
http://www.europerspectives.org/

Фондация Евро Перспективи работи за устойчивото развитие в България чрез сътрудничество с ЕС в областта на иновациите и интелигентен растеж, като център за обмен на опит.

Агрикултура Емилия-Романя
Италия
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/

-

Марамуреш
Марамуреш, Румъния
https://www.cjmaramures.ro/

Съвет на окръг Марамуреш e окръжен публичен орган, работещ в сътрудничество с UTCN Cluj Napoca, Северен университет на Бая Маре

Олдъм
Олдъм, Великобритания
https://www.oldham.gov.uk/

Олдъм е кооперативен съвет; където гражданите, партньорите и служителите работят заедно, за да създадат сигурна и напредничава среда