Кръгова икономика

Промените в бизнес моделите по пътя към устойчивостта на хранителната верига

Последно добавени

06/10/2021
България има силни традиции в сектор храни. Независимо от сравнително малката си територия, страната има много зони със специфичен микроклимат, което определя и голямото разнообразие от култури, плодове и зеленчуци. 50% от територията на страната е земеделска земя. Благодарение на здравните и …
Прочети
05/10/2021
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ УЧАСТВА В НОВ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ EIT ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
05/10/2021
Проектът REAL JUNK FOOD на Кафе Манчестър
05/10/2021
По-умна и зелена търговия на дребно

Още по тема: Кръгова икономика

30/09/2021
Университетът по хранителни технологии, гр. Пловдив и Фондация „Евро-перспективи” поддържат традиционно сътрудничество в областта на иновации в хранителната верига, което стартира с проект, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА – „Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на …
Прочети
10/09/2021
Преминаването към кръгова икономика изисква радикална трансформация на различни производствени вериги и хранителната верига е една от тях. Нарастващото население, по-малкото налични природни ресурси и високите нива на хранителни отпадъци пораждат сериозни опасения относно несигурността на храните в …
Прочети
16/10/2020 | ec.europa.eu
Европейската комисия прие нов план за действие за кръговата икономика — един от основните градивни елементи на Европейския зелен пакт, новата европейска програма за устойчив растеж. Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за цел да подготви …
Прочети