EIT Food интерактивен уъркшоп

Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria, в партньорство със Съюз по хранителна промишленост и Университет по хранителни технологии-Пловдив, организира EIT Food интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“. Онлайн събитието е с практическа насоченост и с висока добавена стойност за всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. EIT Food интерактивният уъркшоп ще се проведе на 18 ноември 2020 г. /сряда/ от 10:30 часа. Събитието ще бъде осъществено с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/.

РЕГИСТРАЦИЯТА за онлайн събитието е отворена.

Интерактивната практическа работилница ще започне с уебинар, на който ще бъде представен българския доклад от анализа на EIT Food „Въздействие на COVID-19 върху сектора на храните в Централна и Източна Европа“. Експерти от Нидерландия ще представят добрия пример на държавата по отношение на кръговата икономика – един от акцентите в предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ /Farm to Fork Strategy/ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Участниците в уебинара ще имат възможността да се запознаят с натрупания опит на победителите от EIT Food Innovation Prizes – екипът на стартъпа Atlas Agro Science, които ще споделят своите впечатления от състезанието, както на регионално, така и на европейско ниво. В рамките на уебинара ще бъдат представени и редица примери за иновации в хранителната индустрия от Европа.

Във втората част на онлайн събитието на 18 ноември участниците ще имат възможност чрез интерактивния формат с практически работилници, игрови модели и групови дискусии да разработят симулативна корпоративна стратегия на своите предприятия. Обучението е подходящо за маркетинг и бизнес развитие отделите на компаниите от преработвателната промишленост, студенти, стартъпи и предприемачи, тъй като ще представи по един достъпен и практически начин как може бизнесът да са възползва от Стратегията „От фермата до трапезата“ чрез методи за усървършенстване и адаптиране на бизнес модела на компанията към задаващите се новости.

ПРОГРАМА

WEBINAR

10:30 - 10:45

Въведение и представяне на EIT Food анализ „Въздействие на COVID-19 върху сектора на храните в Централна и Източна Европа“. Доклад за България

• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

10:45 - 11:00

Farm to Fork: Кръгова икономика - Примерът на Нидерландия

Паула Рaйкенс, Мениджър иновации, Foodvalley NL

11:00 - 11:15

EIT Food Innovation Prizes – опитът на победителите

• Александра Велкова, Atlas Agro Science - Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика

11:15 - 11:30

Въведение: 10 примера за иновации в хранителната индустрия от Европа

• Жанет Тодорова, The Founder Institute

WORKSHOP

• Жанет Тодорова, The Founder Institute

13:00 - 14:00

Как ще повлияе Farm to Fork на моята компания?

Практическа работилница – игра

14:00 - 15:00

Objectives and Key Results /OKRs/: Методологията на Google за изграждане на корпоративна стратегия

Презентация и практическа работилница

15:00 - 16:00

Прилагане на OKRs в моята организация

Практическа работилница и дискусия

* Участието в уъркшопа е безплатно! В случай на интерес от Ваша страна е необходимо да заявите своето участие като се регистрирате тук: https://www.eventbrite.co.uk/e/2030-tickets-128234319301?fbclid=IwAR3X1o...

Още събития
17/11/2020
Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria, в партньорство със Съюз по хранителна …
Виж събитието
12-15/10/2021 | online
Ако Вие сте компания от хранително-вкусовия сектор, и искате да разберете повече за Иновативен …
Виж събитието
20-26/11/2020
Университетът във Варшава, съвместно с EIT Food организира MAKEathon за студенти, докторанти, …
Виж събитието