Безопасност и качество

Темите, които вълнуват производители и потребители по отношение безопасността и качеството на храните

Последно добавени

06/10/2021 | www.efsa.europa.eu
Според определението дадено в Регламент (ЕО) № 853/2004 механично отделеното месо" или „MОМ” е продукт, получен при отделяне на месото от костите след обезкостяване или от труповете на домашните птици с използване на механични средства. Структурата на мускулната тъкан в МОМ е значително изменена. …
Прочети
04/10/2021
ПРОЦЕСНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ХРАНИ
21/02/2021
Обучават бизнеса как да гарантира безопасността на производството си