Експертни отговори на вашите въпроси за храните

Представители на професионалните организации, научните среди и бизнеса от хранителната индустрия, утвърдени лидери на мнение в публичното пространство и медиите, формулират и представят на обществото конкретни тези и становища по свързани с храните въпроси

Хранителна верига

Тенденции и перспективи пред глобалната хранителна верига; новостите и разработките, подпомагащи агро-хранителната верига

Виж повече
Законодателство

Нови правила и заблуждаващи търговски практики; как се осъществява контролът по хранителната верига и доколко е ефективен

Виж повече
Храната и АЗ

...или нашата Lifestyle рубрика…

Виж повече
Традиции и иновации

Как иновациите подпомагат сектора и къде намират своето място традициите при производството на храни

Виж повече
Безопасност и качество

Темите, които вълнуват производители и потребители по отношение безопасността и качеството на храните

Виж повече
Кръгова икономика

Промените в бизнес моделите по пътя към устойчивостта на хранителната верига

Виж повече
В партньорство с